Ben je 21 jaar of ouder?

Hoofdreis - Verruim je geest

Privacyverklaring

Ik vind jouw privacy erg belangrijk. Ik verwerk en gebruik je gegevens dan ook op een veilige manier, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook lees je in deze verklaring wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Heb je vragen? Stuur een mailtje naar nathan@hoofdreis.nl.

ARTIKEL 1 - WIE BEN IK?

Hoofdreis is een eenmanszaak, gevestigd te (1541 XM) Koog aan de Zaan aan Ellekampzoom 55. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86688367. Mijn BTW-nummer is NL004294925B54. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 - WELKE GEGEVENS GEBRUIK IK?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt daarbij denken aan jouw geboortedatum om vast te stellen dat jij kunt deelnemen aan het traject, een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, jouw thuissituatie alsmede overige persoonsgegevens die jij op het intakeformulier invult om de sessies op jouw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

Ik zal jou ook vragen naar jouw gewicht, eerdere psychedelische ervaringen en gebruik van andere middelen en allergieën om de hoeveelheid van de magische truffels te bepalen en te beoordelen of de psychedelica veilig gebruikt kan worden.

Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Ik leg daarnaast de voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen of opnames van onze sessies.

Ik zal jouw naam, woon-, verzend- en factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam, of volledig anoniem. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

ARTIKEL 3 - HOE VERKRIJG IK DEZE GEGEVENS?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

ARTIKEL 4 - WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij laat verwerken.

Inzage: Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

Wijziging: Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar: Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht: Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking: Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar nathan@hoofdreis.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

ARTIKEL 5 - WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

ARTIKEL 6 - SLOTBEPALING

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar nathan@hoofdreis.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.