Ben je 21 jaar of ouder?

Hoofdreis - Verruim je geest

Gedragscode

1.

Ik voer altijd een screening en intake uit en zorg dat het traject past bij de deelnemer. Als het nodig is dan kan ik aanpassingen doen tijdens het traject als de situatie daarom vraagt. Ik geef de deelnemer de juiste voorbereiding, begeleiding, integratie en nazorg en neem contact op met andere professionals als mijn eigen ondersteuning of kennis niet voldoende is.

2.

Ik informeer de deelnemer over de risico’s en voordelen van truffels met psilocybine en geef aan wat de voordelen en beperkingen zijn van het werken met mij als begeleider. Ik bied psychedelische sessies aan die therapie kunnen ondersteunen, maar ben geen geregistreerd therapeut omdat truffels geen erkende medicijnen zijn. Ik werk alleen als ik duidelijke toestemming van de deelnemer heb en bied psychedelische sessies nooit online aan.

3.

Ik ben verantwoordelijk voor het bewaken van de juiste grenzen in de relatie tussen de begeleider en deelnemer. Ik ben mij bewust van mijn rol als autoriteit en expert op het gebied van magische truffels, en houd mij altijd aan mijn professionele grenzen, voor, tijdens en na het traject. Op geen enkele manier heb ik een seksuele of romantische verhouding met de deelnemer. Ik dwing of buit de deelnemer nooit uit en zal mijn eigen wereldbeeld nooit opdringen.

4.

De deelnemer heeft altijd zeggenschap. Ik zal de deelnemer nooit overhalen of dwingen om een substantie te nemen of een ritueel te doen. Vanwege de veiligheid sta ik niet toe dat de deelnemer tijdens de psychedelische sessie onder invloed de ruimte verlaat tenzij dit medisch gezien nodig is. De deelnemer heeft tijdens de psychedelische reis altijd de vrijheid om zichzelf te zijn, alle emoties te uiten, om oefeningen te doen die op dat moment goed voelen en om de setting te veranderen als dat nodig is. Denk aan muziek, geur, licht of andere elementen in de ruimte.

5.

Ik zorg dat de deelnemer goed voorbereid aan de psychedelische sessie kan beginnen door middel van het leveren van kennis over de magische truffel, de juiste instelling (mindset), de juiste fysieke omgeving (setting) en de juiste nazorg. De sessie vindt altijd plaats in een comfortabele, fijne en veilige ruimte die voorzien is van alle gemakken om goed te kunnen reizen.

6.

De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden volgens de landelijke wetgeving opgeslagen en verwerkt. Deze informatie zal nooit worden gedeeld met anderen zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer. Zie hiervoor de privacyverklaring. Psychedelische ervaringen anonimiseer ik voordat ik deze deel met andere begeleiders. Ik zorg voor privacy en vertrouwen voor, tijdens en na het traject.

7.

Ik neem aan dat elke deelnemer altijd een klein tot groot trauma bij zich draagt. Ik stem mij af op de deelnemer, geef zorg en ondersteuning waar nodig, en doe dit met empathie en therapeutische aanwezigheid. De sessie draait altijd om de deelnemer.

8.

Ik zal nooit harde, negatieve of minachtende woorden gebruiken en advies geven dat leidt tot spirituele omzeiling (spiritual bypassing) of het ophemelen en opblazen van het ego. In plaats daarvan luister ik meer dan ik spreek, en gebruik ik onderzoekende en traumagevoelige taal, empathie en reflectie. Ik herformuleer de vraag van de deelnemer op een uitnodigende, onderzoekende en vriendelijke manier en ga ervan uit dat de deelnemer expert is over eigen lichaam en geest.

9.

Ik heb een klachtenregeling en deelnemers kunnen altijd contact zoeken met mij of vertrouwenspersonen en andere begeleiders die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging zoals Guild of Guides als ze de sessie en mijn begeleiding als onveilig of ongepast hebben ervaren. Ik kan hier altijd bij helpen. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden.

10.

Voordat de sessie begint, spreek ik duidelijk af welke aanraking gewenst en ongewenst is. Bijvoorbeeld het vasthouden van een hand, begeleiden naar het toilet of een knuffel bieden om te troosten. Ik houd mij nooit bezig met seksuele aanrakingen van welke aard dan ook. Ik kijk tijdens de sessie goed of deze aanraking nog steeds gewenst is en zal hier altijd naar blijven vragen.

11.

Ik zal tijdens en in de week na de psychedelische sessie nooit praten over de zakelijke of financiële afspraken die wij hebben gemaakt zoals het leveren van extra diensten, andere commerciële activiteiten of het geven van fooien en donaties. Ook adviseer ik om tot twee maanden na de reis geen grote levenskeuzes te maken.

12.

Als psychedelisch begeleider pas ik dagelijkse zelfzorg toe, houd vakinhoudelijke kennis bij, reflecteer en deel opgedane ervaringen door deel te nemen aan intervisies en bijeenkomsten met andere psychedelische begeleiders en therapeuten, en blijf altijd kritisch op mijzelf en mijn werk. Ik ben nooit uitgeleerd en het kan altijd beter.